Artikkelit

traktori pellolla

|

Biolan, Gasum ja Pöytyän maanparannus yhdistivät voimansa

Kiertoravinne on alun perin Biolanin vuonna 2021 perustama, kierrätysravinteisiin keskittyvä yritys. Elokuussa 2022 sen omistuspohja laajeni, ja nyt yrityksen omistavat Biolanin lisäksi sen tytäryhtiö Novarbo Oy, Gasum Oy ja Pöytyän Maanparannus Oy. Yhteisyrityksen hallituksessa on edustus sen jokaisesta omistajayhtiöstä.

Ensimmäisen toimintavuoden aikana Kiertoravinne tulee välittämään Gasumin biokaasulaitoksilta noin 250 000 tonnia mädätysjäännöstä ja kierrätysravinteita, mikä on noin puolet Gasumin Suomen kokonaistuotannosta. Suunnitelmissa on, että kaikki Gasumin Suomen biokaasulaitosten ravinnetuotanto siirtyy Kiertoravinne Oy:n käyttöön reilun vuoden siirtymäjakson jälkeen.

Kysyntä kasvussa

Kierrätysravinteiden kysyntä on kasvanut selvästi viimeisten vuosien aikana. Syynä kysynnän kasvuun ovat tuotteiden hyvä saatavuus ja hintataso tavallisempiin kivennäislannoitteisiin verrattuna. Sota Ukrainassa on vaikuttanut merkittävästi kivennäislannoitteiden valmistukseen ja maahantuontiin.

”Biolan on koko historiansa ajan käyttänyt kierrätysraaka-aineita, ja Kiertoravinne Oy:n perustaminen on sille luonnollista jatkumoa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on heikentänyt peltolannoitteiden saatavuutta, ja haluamme yhdessä Kiertoravinne Oy:n osakkaiden kanssa olla parantamassa huoltovarmuutta ja lisäämässä kotimaista kiertotaloutta”, sanoo Biolanin toimitusjohtaja Teppo Rantanen.

”Kiertoravinne Oy mahdollistaa uusien tuotteiden kehitystyön kestävällä tavalla ympäristöä säästäen. Yhteistyössä vahvojen ja isojen toimijoiden kanssa meillä on mahdollisuus päästä tähän tavoitteeseen. Kiertoravinne Oy on perustettu suomalaisen maatalouden ja ympäristön hyväksi”, toteaa Pöytyän Maanparannus Oy:n toimitusjohtaja Turkka Salmi.