Teollisuus

Vastuulliset ravinneratkaisut teollisuuteen

Teollisuudelle suunnatut ravinteemme ovat kaikki kiertotalouteen pohjautuvia ravinneratkaisuja, jotka valmistetaan Suomessa kotimaisten biokaasulaitosten sivuvirroista.

Innovatiivisten ravinneratkaisujemme avulla asiakkaamme pystyvät muun muassa vastaamaan entistä paremmin tiukentuviin päästötavoitteisiin. Valikoimassamme on kiinnostavia ravinnetuotteita esimerkiksi polton yhteydessä syntyvien haitallisten typpiyhdisteiden (eli NOx-päästöjen) vähentämiseen sekä ravinnesyötteeksi sopivia tuotteita jätevedenpuhdistamojen käyttöön. Jatkuvatoiminen tuotanto ja laaja laitosverkostomme takaavat tuotteillemme hyvän saatavuuden ympäri vuoden.

Tuotteemme ovat monikäyttöisiä ja keskustelemmekin mielellämme uusista käyttökohteista ja tarpeista teollisuuden eri alojen kanssa. Autamme mielellämme asiakkaitamme jo tuotteiden testausvaiheessa, jotta voimme tukea vastuullisten valintojen tekemistä myös ravinnetuotteiden kohdalla.

Haluaisitko kuulla lisää tai tutustua tuotteisiimme?

Miksi suosia kierrätysravinteita teollisuudessa?

Suomessa muodostuu suuria määriä ravinnepitoisia biomassoja vuosittain. Lannasta, lietteistä, biojätteistä sekä muista orgaanisista sivuvirroista peräisin olevat ravinnerikkaat sivuvirrat voidaan hyödyntää teollisuudessa mineraalisten ravinteiden korvaajana. Erilaiset kierrätysravinneratkaisumme räätälöidään asiakkaan tarpeiden sekä ravinnetuotteen ominaisuuksien mukaan palvelemaan kulloistakin käyttötarkoitusta.

Kotimaiset kierrätysravinteet ovat osa kestävää ja vastuullista liiketoimintaa. Kierrätysravinnetuotteet ovat vastuullinen valinta niin ravinteiden kierrätyksen kuin ilmastovaikutustenkin näkökulmasta. Kun suomalaiset biomassat saadaan hyötykäyttöön ja ravinteet takaisin kiertoon, maamme huoltovarmuus paranee, kiertotalous tehostuu sekä uusiutumattomien luonnonvarojen käyttö vähenee.

Kierrätysravinnetuotteidemme edut

Vastuullisempi valinta

Kierrätysravinteiden hyödyntäminen edistää kiertotaloutta ja säästää luonnonvaroja, kuten fosforia ja muita ravinteita.

Yrityksesi hiilijalanjälki pienenee

Ratkaisujemme avulla pystyt vastaamaan entistä paremmin tiukentuviin päästötavoitteisiin ja pienentämään yrityksesi hiilijalanjälkeä.

Hyvä saatavuus ympäri vuoden

Jatkuvatoimisen prosessin ansiosta kierrätysravinteitamme on saatavilla tasaisesti ympäri vuoden. Varma saatavuus tarjoaa liiketoiminnallesi joustavuutta ja vakautta.

Huoltovarmuus säilyy joka tilanteessa

Kotimaisten kierrätysravinnetuotteitamme avulla voit parantaa yrityksesi huoltovarmuutta. Kykenet varautumaan paremmin yllättäviin tilanteisiin ja turvaamaan liiketoimintasi jatkuvuuden.

Tuotteemme ja niiden ravinnepitoisuudet löydät tuotesivultamme