Maatalous

Orgaaniset kierrätyslannoitteet maatalouteen

Tuotteemme ovat maatalouteen tarkoitettuja kiertotalouteen pohjautuvia orgaanisia lannoitteita.

Valikoimassamme on biokaasulaitosten sivutuotteina syntyviä lannoitetuotteita, broilerinlantapohjaisia tuotteita sekä teollisuuden sivuvirroista syntyviä maanparannusaineita ja kalkkeja.

Tuotteemme ja niiden ravinnepitoisuudet löydät tuotesivultamme

Mitä ovat kierrätyslannoitteet?

Kierrätyslannoitteet ovat kierrätetyistä raaka-aineista valmistettuja lannoitteita, jotka tarjoavat maataloudelle kilpailukykyisen sekä ympäristöystävällisen vaihtoehdon perinteisille, kemiallisille lannoitteille.

Kiertoravinne Oy:n keskeisenä ajatuksena on peltojen kasvukunnon kokonaisvaltainen parantaminen kestävästi, ympäristöä ajatellen. Siksi tuotamme teollisuuden sivuvirroista lannoitteita, maanparannusaineita sekä kalkkeja, joiden avulla ravinteet saadaan turvallisesti ja ekologisesti uudelleen käyttöön. Suomessa syntyy vuosittain ravinnerikkaita biomassoja suuria määriä. Kotieläinten lannan lisäksi muun muassa puhdistamolietteissä, biojätteissä sekä elintarvike- ja metsäteollisuuden sivuvirroissa on tonneittain fosforia ja typpeä, jotka jäävät hyödyntämättä, jollei niitä kierrätetä.

Kierrätyslannoitteemme lisäävät osaltaan niin Suomen ravinneomavaraisuutta kuin huoltovarmuuttakin. Myös uusiutumattomien luonnonvarojen kiertoa saadaan tehostettua, kun fossiilisia raaka-aineita korvataan kierrätetyillä.

Miksi valita kierrätyslannoite?

Suosit kotimaista

Kaikki tuotteemme on valmistettu Suomessa kotimaisista teollisuuden ja maatalouden sivuvirroista. Suosimalla kotimaisia kierrätyslannoitteita parannat huoltovarmuutta. Teemme yhteistyötä useampien biokaasulaitosten kanssa ympäri Suomea, ja toimipisteiden hajautettu sijainti lisää toimitusten joustavuutta.

Edullinen vaihtoehto

Kierrätyslannoitteemme ovat kilpailukykyinen vaihtoehto perinteisille, kemiallisille lannoitteille. Kierrätyslannoitteet ovat hinnaltaan kemiallisia edullisempia, ja ne sisältävät kaikki kasvien tarvitsemat pää-, sivu- ja hivenravinteet.

Kasvattamalla kierrätät

Kierrätyslannoitteiden käyttö on tärkeä osa kiertotaloutta ja kestävämpää ruoantuotantoa. Kun teollisuuden sekä maatalouden ravinnerikkaita sivutuotteita hyödynnetään viljelyssä, saadaan ravinteet kiertoon tehokkaasti ja ekologisesti. Kierrättäminen on tärkeää myös fosforin kierron kannalta, sillä kasvien tarvitsema fosfori on uusiutumaton luonnonvara.

Maaperä ja luonto kiittävät

Kierrätyslannoitteiden avulla viljelet kestävämmin. Kun neitseellisiä raaka-aineita korvataan kierrätetyillä, peltojen kasvukuntoa saadaan parannettua kestävästi ja ympäristöä säästäen. Kierrätyslannoitteiden orgaaninen aines lisää viljelysmaan multavuutta ja parantaa maaperän rakennetta sekä maan kasvukuntoa. Näin viljelysmaa pysyy paremmassa kunnossa myös tuleville sukupolville.

Tuotteemme ja niiden ravinnepitoisuudet löydät tuotesivultamme