Maatalous

Orgaaniset kierrätyslannoitteet maatalouteen

Tuotteemme ovat maatalouteen tarkoitettuja kiertotalouteen pohjautuvia orgaanisia lannoitteita.

Valikoimassamme on biokaasulaitosten sivutuotteina syntyviä lannoitetuotteita, broilerinlantapohjaisia tuotteita sekä teollisuuden sivuvirroista syntyviä maanparannusaineita ja kalkkeja.

Tuotteemme ja niiden ravinnepitoisuudet löydät tuotesivultamme

Mitä ovat kierrätyslannoitteet?

Kierrätyslannoitteet ovat kierrätetyistä raaka-aineista valmistettuja lannoitteita, jotka tarjoavat maataloudelle kilpailukykyisen sekä ympäristöystävällisen vaihtoehdon perinteisille, kemiallisille lannoitteille.

Kiertoravinne Oy:n keskeisenä ajatuksena on peltojen kasvukunnon kokonaisvaltainen parantaminen kestävästi, ympäristöä ajatellen. Siksi tuotamme teollisuuden sivuvirroista lannoitteita, maanparannusaineita sekä kalkkeja, joiden avulla ravinteet saadaan turvallisesti ja ekologisesti uudelleen käyttöön. Suomessa syntyy vuosittain ravinnerikkaita biomassoja suuria määriä. Kotieläinten lannan lisäksi muun muassa puhdistamolietteissä, biojätteissä sekä elintarvike- ja metsäteollisuuden sivuvirroissa on tonneittain fosforia ja typpeä, jotka jäävät hyödyntämättä, jollei niitä kierrätetä.

Kierrätyslannoitteemme lisäävät osaltaan niin Suomen ravinneomavaraisuutta kuin huoltovarmuuttakin. Myös uusiutumattomien luonnonvarojen kiertoa saadaan tehostettua, kun fossiilisia raaka-aineita korvataan kierrätetyillä.

Miksi valita kierrätyslannoite?

Suosit kotimaista

Kaikki tuotteemme on valmistettu Suomessa kotimaisista teollisuuden ja maatalouden sivuvirroista. Suosimalla kotimaisia kierrätyslannoitteita parannat huoltovarmuutta. Teemme yhteistyötä useampien biokaasulaitosten kanssa ympäri Suomea, ja toimipisteiden hajautettu sijainti lisää toimitusten joustavuutta.

Edullinen vaihtoehto

Kierrätyslannoitteemme ovat kilpailukykyinen vaihtoehto perinteisille, kemiallisille lannoitteille. Kierrätyslannoitteet ovat hinnaltaan kemiallisia edullisempia, ja ne sisältävät kaikki kasvien tarvitsemat pää-, sivu- ja hivenravinteet.

Kasvattamalla kierrätät

Kierrätyslannoitteiden käyttö on tärkeä osa kiertotaloutta ja kestävämpää ruoantuotantoa. Kun teollisuuden sekä maatalouden ravinnerikkaita sivutuotteita hyödynnetään viljelyssä, saadaan ravinteet kiertoon tehokkaasti ja ekologisesti. Kierrättäminen on tärkeää myös fosforin kierron kannalta, sillä kasvien tarvitsema fosfori on uusiutumaton luonnonvara.

Maaperä ja luonto kiittävät

Kierrätyslannoitteiden avulla viljelet kestävämmin. Kun neitseellisiä raaka-aineita korvataan kierrätetyillä, peltojen kasvukuntoa saadaan parannettua kestävästi ja ympäristöä säästäen. Kierrätyslannoitteiden orgaaninen aines lisää viljelysmaan multavuutta ja parantaa maaperän rakennetta sekä maan kasvukuntoa. Näin viljelysmaa pysyy paremmassa kunnossa myös tuleville sukupolville.


LaTo – Lannoitteen toimituspalvelu

”LaTo” on nestemäisen tuotteen toimituspalvelu, joka on sopimusperusteinen. Sopimuksen kesto 2-3v ja kilpailukykyinen hinta on kiinteä. LaTo-palvelulla varmistat tuotteen saatavuuden ja edullisen hinnan. Näin mahdollistat pitkäjänteisemmän suunnittelun tilasi toiminnassa.

Lannoitteiden toimituspalvelu parantaa jatkuvatoimisen tuotannon hallintaa ja mahdollistaa kuljetusten optimoinnin. Näin edistämme koko toimitusketjun kannattavuutta aina viljelijälle asti ja samalla vähennämme ympäristövaikutuksia. Näiden hyötyjen myötä pystymme tarjoamaan kertatilauksia edullisemmat hinnat tuotteille.

Palvelu on mahdollinen tiloille, joilla on lieteallas tai jotka ovat valmiit investoimaan sellaisen. LaTo-palvelussa on erillinen hintamalli olemassa oleviin lietealtaisiin ja uusiin lietealtaisiin. Tuemme näin lietealtaan investointia ja edistämme ravinteiden paikallista kiertoa.

Lietteen levityspalvelu

Tarjoamme lietteenlevityspalvelua yhteistyössä sopimusurakoitsijoidemme kanssa. Voit tilata meiltä lannoitteet sekä lannoitteenlevityksen haluttuun ajankohtaan, ja me järjestämme loput! Lannoitteenlevityspalvelua on tällä hetkellä saatavilla Lohjan, Huittisten, Riihimäen, Kuopion sekä Oulun biokaasulaitosten lähialueille. Sopimusurakoitsijamme tekevät työnsä vahvalla ammattitaidolla, sekä nykyaikaisella kalustolla. Myös letkulevitys on mahdollinen. Kysy palvelusta lisää myyjiltämme!

Konttilevityspalvelu

Mahdollistaaksemme nestemäisten tuotteiden käytön myös tiloille, joilla ei ole omaa allasta, tarjoamme tilojen käyttöön konttilevityspalvelun. Peltolevityskontin käyttö on mahdollista, kun tila sijaitsee noin 30km säteellä toimitettavan tuotteen valmistusyksiköstä tai Kiertoravinteen välivarastosta. Konttilevityspalvelussa tuomme kontin pellon reunaan sovittuna ajankohtana ja lannoitetta toimitetaan konttiin sopivassa suhteessa samaan aikaan, kun levitysurakoitsija levittää sitä kontista lietteenlevityskalustolla peltoon. Peltolevityskontteja on rajallisesti, joten palvelun saatavuus omalle tilalle kannattaa varmistaa hyvissä ajoin.

Tuotteemme ja niiden ravinnepitoisuudet löydät tuotesivultamme