Artikkelit

Opinnäytetyö: Kierrätyslannoitteet kiinnostavat viljelijöitä

|

Opinnäytetyö: Kierrätyslannoitteet kiinnostavat viljelijöitä

Hämeen ammattikorkeakoulussa tehdyn opinnäytetyön kyselytutkimuksen perusteella viljelijät ovat kiinnostuneita kierrätyslannoitteiden käytöstä peltoviljelyssä, mutta niiden käytöstä kaivataan lisää tietoa.

Agrologi Telle-Mari Eerolan opinnäytetyön tavoitteena oli saada lisätietoa viljelijöiden näkemyksistä ja käyttöhalukuudesta erityisesti biokaasulaitosten mädätteiden osalta. Eerolan opinnäytetyössä tutkittiin viljelijöiden näkemyksiä ja tietotasoa kierrätysravinteiden käyttöä kohtaan sekä alkutuotannon tuotteiden ostajien kantaa kierrätyslannoitteiden käyttöön.

Aihe on erittäin ajankohtainen lannoiteomavaraisuuden, huoltovarmuuden ja kestävän kehityksen kannalta. Kierrätysravinteiden hyötyinä on biomassojen uudelleen käyttö ja siitä johtuva ravinnepäästöjen väheneminen ympäristöön, uusiutumattomien luonnonvarojen korvaaminen, orgaanisen aineen lisääminen maahan ja käyttö lähellä syntypaikkaa.

Kierrätysravinteiden etuna ympäristön kannalta voidaan nähdä myös niiden valmistuksesta aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen määrät, jotka ovat huomattavasti pienempiä mineraalilannoitteiden valmistukseen verrattuna.

Lisää tutkimustietoa kierrätyslannoitteista

Viljelijöille suunnatun kyselytutkimuksen perusteella havaittiin, että viljelijät kaipaisivat lisää tietoa kierrätyslannoitteiden mahdollisuuksista peltoviljelyssä sekä lannoitteiden saatavuudesta.

Mieleisimmäksi kierrätyslannoitteiden käyttömuodoksi viljelijöiden keskuudessa koettiin rakeistettu tuote. Suurin osa viljelijöistä olisi halukkaita tulevaisuudessa käyttämään kierrätyslannoitteita peltoviljelyssä, kun niiden käytön turvallisuus on varmistettu.

Kyselyyn vastanneita arvelutti yhdyskuntapuhdistamolietteen käyttö biokaasuntuotannon raaka-aineena ja siitä valmistettujen lannoitteen käyttö. Osa alkutuotannon tuotteiden ostajista kieltää viljelysopimuksissaan lannoittamisen sellaisilla tuotteilla, joiden raaka-aineina on käytetty yhdyskuntapuhdistamolietettä yli 10 %. Syynä tähän on muun muassa se, että niiden käyttö on monesti esteenä elintarvikkeiden viennissä.

Opinnäytetyön tutkimuksen perusteella vaihtoehtoina voidaan nähdä biokaasulaitoksen yhdyskuntapuhdistamolietepohjaisten mädätteiden käyttö muille kuin syötäville kasveille. Eerolan tutkimuksen mukaan peltolannoituksen näkökulmasta katsoen yhdyskuntapuhdistamolietteelle voisi olla myös erillinen käsittely muuhun biomassaan nähden. Silloin biokaasulaitosten mädätteiden käyttö peltoviljelyssä koettaisiin myönteisemmäksi. Joka tapauksessa mädätteiden käytöstä tarvitaan lisää luotettavaa tutkimustietoa, sitä toivovat niin viljelijät kuin satoa ostava teollisuuskin.

Kyselytutkimus toteutettiin tammikuussa 2023 ja siihen vastasi reilu 300 tilaa. Kiertoravinne Oy toimi tutkimuksen tilaajana.