Tuotteet

Gasum Humus, Kouvola-image

Gasum Humus, Kouvola

  • Tuotekuvaus
  • Lisätietoja
  • Käyttötarkoitus
  • Käyttöohje

Gasum Perus -lannoitteesta eroteltua kuivajaetta. Gasum Humuksen levitykseen soveltuu kuivalannan levitykseen käytettävä kalusto. Lannoite syntyy biokaasulaitoksen sivutuotteena osana biokaasun tuotantoa.

Sisältää (tuorepainosta)
Kokonaistyppi 6–8 kg/m3
Kokonaisfosfori 4–6 kg/m3
Kokonaiskalium 0,5–1 kg/m3

Laitoskohtainen tuoteseloste (pdf):
Gasum Humus, Kouvola 2/24 -3/24 »

Aiemmat tuoteselosteet (pdf):
Gasum Humus, Kouvola 10/23 – 1/24 »
Gasum Humus, Kouvola Q3/23 »

Kategoria Kierrätyslannoitteet
Alakategoria Kouvola

Tuote soveltuu sellaisenaan käytettäväksi maanparannusaineena ja ravinnelisänä peltokäyttöön, lukuun ottamatta luonnonmukaista viljelyä.

Huomioi nitraattiasetuksen (1250/2014) ja maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän rajoitukset levitykseen. Typpilannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan. Valmistetta ei saa levittää 30.10.–1.4. välisenä aikana. Huomioi 21 vrk varoaika rehunteossa ja laidunnuksessa. Lannoitevalmiste on pyrittävä multaamaan tai kyntämään välittömästi levityksen jälkeen, jotta ravinteiden haihtuminen saadaan estettyä. Syksyllä levitetty orgaaninen lannoite on aina välittömästi, viimeistään vuorokauden kuluessa, mullattava tai pelto kynnettävä. Fosforintasausmahdollisuus ja sen hyödyntäminen on käytettävissä ympäristötukiehtojen mukaisesti.