Tuotteet

Gasum Humus+, Kuopio-image

Gasum Humus+, Kuopio

  • Tuotekuvaus
  • Lisätietoja
  • Käyttötarkoitus
  • Käyttöohje

Gasum Perus -lannoitteesta erotellusta kuivajakeesta sekä kalkkistabiloidusta puhdistamolietteestä valmistettu kiinteä maanparannusaine. Gasum Humus+:n levitykseen soveltuu kuivalannan levitykseen käytettävä kalusto.

Sisältää (tuorepainosta)
Kokonaistyppi 3–5 kg/m3
Kokonaisfosfori 5–7 kg/m3
Kokonaiskalium 0,5–1 kg/m3

Laitoskohtainen tuoteseloste (pdf):
Gasum Humus+, Kuopio Q1/24 »

Aiemmat tuoteselosteet (pdf):
Gasum Humus+, Kuopio Q4/23 »

Kategoria Kierrätyslannoitteet
Alakategoria Kuopio

Käyttötarkoitus Tuote soveltuu sellaisenaan käytettäväksi maanparannusaineena ja ravinnelisänä peltokäyttöön mm. kasvatettaessa viljaa, sokerijuurikasta, tärkkelysperunaa tai öljykasveja taikka sellaisia kasveja, joita ei yleensä käytetä ihmisen ravinnoksi tuoreena, syömällä maanalainen osa tai eläinten rehuksi. Tuote ei sovellu käytettäväksi perunalle, juureksille, tuoreille vihanneksille, yrtti- ja juurimausteille, kotipuutarhoihin eikä taimituotantoon, varoaika 5 vuotta. Nurmelle tuotetta saa levittää vain perustettaessa nurmi suojaviljan kanssa ja multaamalla se huolellisesti. Tuotetta ei saa luovuttaa jatkojalostukseen tai edelleen luovutettavaksi.

Käyttöohje Huomioi nitraattiasetuksen (1250/2014) ja maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän rajoitukset levitykseen. Valmisteen käyttö on sallittua vain sellaisella viljelymaalla, jonka raskasmetallipitoisuudet eivät ylitä taulukossa 1 esitettyjä enimmäispitoisuuksia. Ennen tuotteen käyttöä tulee viljelijän tarvittaessa määrittää viljelymaan raskasmetallipitoisuudet sellaisilta lohkoilta, jolle käsiteltyä puhdistamolietettä levitetään, jos on aihetta epäillä, että suurimmat raskasmetallipitoisuudet voivat ylittyä.*) Ohje raskasmetallipitoisuuden määrittämisestä on tämän tuoteselosteen lopussa. Typpilannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan. Valmistetta ei saa levittää 30.10.–1.4. välisenä aikana. Lannoitevalmiste on pyrittävä multaamaan tai kyntämään välittömästi levityksen jälkeen, jotta ravinteiden haihtuminen saadaan estettyä. Syksyllä levitetty orgaaninen lannoite on aina välittömästi, viimeistään vuorokauden kuluessa, mullattava tai pelto kynnettävä. Ravinnelaskennassa huomioitava fosfori on ilmoitettu pääravinteiden taulukossa VNa 64/2023 mukaisesti.