Tuotteet

Gasum Humus, Kuopio-image

Gasum Humus, Kuopio

  • Tuotekuvaus
  • Lisätietoja
  • Käyttötarkoitus
  • Käyttöohje

Gasum Perus -lannoitteesta eroteltua kuivajaetta. Gasum Humuksen levitykseen soveltuu kuivalannan levitykseen käytettävä kalusto. Lannoite syntyy biokaasulaitoksen sivutuotteena osana biokaasun tuotantoa.

Sisältää (tuorepainosta)
Kokonaistyppi 5–7 kg/m3
Kokonaisfosfori 6–9 kg/m3
Kokonaiskalium 0,5–1 kg/m3

Laitoskohtainen tuoteseloste (pdf):
Gasum Humus, Kuopio 10/23 – 1/24 »

Aiemmat tuoteselosteet (pdf):

Kategoria Kierrätyslannoitteet
Alakategoria Kuopio

Tuote soveltuu sellaisenaan käytettäväksi maanparannusaineena ja ravinnelisänä peltokäyttöön mm. kasvatettaessa viljaa, sokerijuurikasta, tärkkelysperunaa tai öljykasveja taikka sellaisia kasveja, joita ei yleensä käytetä ihmisen ravinnoksi tuoreena, syömällä maanalainen osa tai eläinten rehuksi. Tuote ei sovellu käytettäväksi perunalle, juureksille, tuoreille vihanneksille, yrtti- ja juurimausteille, kotipuutarhoihin eikä taimituotantoon, varoaika 5 vuotta. Nurmelle tuotetta saa levittää vain perustettaessa nurmi suojaviljan kanssa ja multaamalla se huolellisesti. Tuotetta ei saa luovuttaa jatkojalostukseen tai edelleen luovutettavaksi.

Huomioi nitraattiasetuksen (1250/2014) ja maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän rajoitukset levitykseen. Valmisteen käyttö on sallittua vain sellaisella viljelymaalla, jonka raskasmetallipitoisuudet eivät ylitä taulukossa 1 esitettyjä enimmäispitoisuuksia (taulukon löydät laitoskohtaisesta tuoteselosteesta). Ennen tuotteen käyttöä tulee viljelijän tarvittaessa määrittää viljelymaan raskasmetallipitoisuudet sellaisilta lohkoilta, jolle käsiteltyä puhdistamolietettä levitetään, jos on aihetta epäillä, että suurimmat raskasmetallipitoisuudet voivat ylittyä. Typpilannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan. Valmistetta ei saa levittää 30.10.–1.4. välisenä aikana. Lannoitevalmiste on pyrittävä multaamaan tai kyntämään välittömästi levityksen jälkeen, jotta ravinteiden haihtuminen saadaan estettyä. Syksyllä levitetty orgaaninen lannoite on aina välittömästi, viimeistään vuorokauden kuluessa, mullattava tai pelto kynnettävä. Fosforintasausmahdollisuus ja sen hyödyntäminen on käytettävissä ympäristötukiehtojen mukaisesti.