Tuotteet

Gasum Voimakas, Turku-image

Gasum Voimakas, Turku

  • Tuotekuvaus
  • Lisätietoja
  • Käyttötarkoitus
  • Käyttöohje

Turun ja Vehmaan biokaasulaitoksilla tuotettua ravinnerikasta NP-konsentraattia. Gasum Voimakas soveltuu mm. karjanlannan ja Gasum Perus -lannoitteen väkevöimiseen.

Sisältää (tuorepainosta)
Kokonaistyppi 15–21 kg/m3
Kokonaisfosfori 0,7–2 kg/m3
Kokonaiskalium 1,5–3,5 kg/m3

Laitoskohtainen tuoteseloste (pdf):
Gasum Voimakas, Turku Q4/23 »

Aiemmat tuoteselosteet (pdf):
Gasum Voimakas, Turku Q3/23 »
Gasum Voimakas, Turku Q2/23 »
Gasum Voimakas, Turku Q1/23 »

Kategoria Kierrätyslannoitteet
Alakategoria Turku

Tuote soveltuu sellaisenaan käytettäväksi maanparannusaineena ja ravinnelisänä peltokäyttöön mm. kasvatettaessa viljaa, sokerijuurikasta, tärkkelysperunaa tai öljykasveja taikka sellaisia kasveja, joita ei yleensä käytetä eläinten rehuksi tai ihmisen ravinnoksi tuoreena tai maanalaista osaa hyödyntämällä. Tuote ei sovellu käytettäväksi perunalle, juureksille, tuoreille vihanneksille, yrtti- ja juurimausteille, kotipuutarhoihin eikä taimituotantoon, varoaika 5 vuotta. Nurmelle tuotetta saa levittää vain perustettaessa nurmi suojaviljan kanssa ja multaamalla se huolellisesti. Tuotetta ei saa luovuttaa jatkojalostukseen tai edelleen luovutettavaksi.

 
 

 

 

Huomioi nitraattiasetuksen (1250/2014) ja maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän rajoitukset levitykseen. Valmisteen käyttö on sallittua vain sellaisella viljelymaalla, jonka raskasmetallipitoisuudet eivät ylitä taulukossa 1 esitettyjä enimmäispitoisuuksia (taulukko löytyy laitoskohtaisesta tuoteselosteesta). Ennen tuotteen käyttöä tulee viljelijän tarvittaessa määrittää viljelymaan raskasmetallipitoisuudet sellaisilta lohkoilta, jolle käsiteltyä puhdistamolietettä levitetään, jos on aihetta epäillä, että suurimmat raskasmetallipitoisuudet voivat ylittyä.

Typpilannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan. Valmistetta ei saa levittää 30.10.–1.4. välisenä aikana. Lannoitevalmiste on pyrittävä multaamaan tai kyntämään välittömästi levityksen jälkeen, jotta ravinteiden haihtuminen saadaan estettyä. Syksyllä levitetty orgaaninen lannoite on aina välittömästi, viimeistään vuorokauden kuluessa, mullattava tai pelto kynnettävä. Fosforintasausmahdollisuus ja sen hyödyntäminen on käytettävissä ympäristötukiehtojen mukaisesti.